Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Felek a jelen szerződésben és a web áruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján a Gyertya webshop, mint Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza, ahol a termék megnevezése, ára mellett a termék leírása és/vagy színes fotója is megtalálható.
A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre.
A regisztrációs lap hiányos kitöltéséből, illetve téves adatok megadásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A Gyertya webshop vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld a Vevőnek. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre a Felek között. Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja. A Gyertya webshop jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani.

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó az elállási szándékát  A Gyertya webshop  adatai  pont alatt feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti vállalkozásunkkal.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát: olyan termék megrendelése esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő. 
A Gyertya webshop  adatai:

Üzemeltetői adatok
· Cégnév: Schell Krisztina
· Székhely: 1039 Budapest Naplemente u.15
· Adószám: 40341837-2-41
· Vállalkozói igazolvány száma: EV-076216
· Elektronikus elérhetőség: rendeles@gyertyawebshop.hu
· Telefonos elérhetőség: +36 (1) 240-2514
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Gyertya webshop nem teljesít. Ezeken kívül a vásárlót az elállással kapcsolatos más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlása műhelyünkben is lehetséges.Az elállási jog gyakorlása esetén a. Gyertya webshop a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.
Gyertya webshop elérhetőségei és nyitva tartása :Az elérhetőségeink menüpont alatt található.

Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Nem küldünk hírlevelet.  A gyertyawebshopban rendelés leadásához nem szükséges regisztrálni. A szállítási adatokat, amennyiben kiszállítást kér a futárszolgálatnak átadjuk. A megadott adatait harmadik félnek (a futár kivételével) nem adjuk át és nem zaklatjuk  hírlevelekkel. A megadott adatait a feltétlen szükséges ideig tároljuk.. A kibocsátott számlákat a számviteli törvény által meghatározott ideig őrizzük. Személyes átvétel esetén, amennyiben nem kér számlát csak nyugtát, egy jelszó is elég a pontos név helyett, az áruház rendszere ezt elfogadja. Értesítési e-mail címre és telefonos  elérhetőségre szükség van, különösen egyedi rendelés esetén azért, hogy egyeztetni tudjunk. A rendelés megerősítése gomb lenyomásával ön elfogadja az áfsz-t.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Nem küldünk hírlevelet.  A gyertyawebshopban rendelés leadásához nem szükséges regisztrálni. A szállítási adatokat, amennyiben kiszállítást kér a futárszolgálatnak átadjuk. A megadott adatait harmadik félnek (a futár kivételével) nem adjuk át és nem zaklatjuk  hírlevelekkel. A megadott adatait a feltétlen szükséges ideig tároljuk.. A kibocsátott számlákat a számviteli törvény által meghatározott ideig őrizzük. Személyes átvétel esetén, amennyiben nem kér számlát csak nyugtát, egy jelszó is elég a pontos név helyett, az áruház rendszere ezt elfogadja. Értesítési e-mail címre és telefonos  elérhetőségre szükség van, különösen egyedi rendelés esetén azért, hogy egyeztetni tudjunk. A rendelés megerősítése gomb lenyomásával ön elfogadja az áfsz-t.

Gyertyák használata.

Az égő gyertyát ne hagyja őrizetlenül. Mindig használjon gyertyatartót. Az égő gyertya közelében és fölötte ne legyen éghető anyag. Polcon ne égessen gyertyát. Gyertya gyűrű díszítés esetén, használjon gyertyaőrt, melyet legalább a gyertya gyűrű felett 5cm-re állítson be. Az adventi koszorúhoz , használjon gyertyabetűzőt, gyertyatartót. Figyeljen, hogy a koszorú díszek ne érjenek a gyertyatüske mellé és fölé. Gondoljon arra, hogy egy hirtelen huzat esetén a gyertya lángja akár 3-4cm is kilenghet. Kérem a fentiek figyelembevételét a gyertyák használatakor.

 

 

 

 

Gyertyawebshop - 2016
Web-Guru